Könyvtár

2018. augusztus 24. 3459 Views

A Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban immár tizenkét esztendeje működik az Olaszi Református Egyházközség közkönyvtára, mely 2000 júniusától fogadja látogatóit. Országos szinten is egyedinek számító egyházközségi intézményt Veres-Kovács Attila olaszi parókus lelkipásztor alapította.

A kezdeti 150 kötetes állományt 2860 kötetre bővítették  Benedek Anna könyvtáros idejében, aki 2000től vezette és rendszerezte az állományt. 2008 novemberében Schönberg Éva vette át tőle a munkát. Jelenleg több mint tizenötezer cím és ennél több kötet sorakozik a polcokon. A téka könyvállományát tekintve enciklopédikus felépítésű. Minden idelátogató találhat magának olvasnivalót, ifjúsági irodalomtól kezdve különféle szakkönyvekig, történelmi tárgyú művekig. Habár a gyűjtemény legnagyobb részét  magyar- és világirodalmi művek alkotják, jelen vannak a vallási és teológiai,  filozófiai, pszichológiai tárgykörbe tartozók is, továbbá etnográfiai, képzőművészeti, zenetörténeti munkák is. Vannak útleírások, életrajzi regények, valamint Magyarország, Erdély és a világ történelmét bemutató könyvek is. A helytörté-neti rész is szépen gyarapszik, itt található a téka minden Nagyváradra vagy Bihar megyére vonatkozó könyve, valamint az egykori és kortárs íróink, költőink, tudományos kutatóink művei is. Szép számú vallástörténeti vonatkozású anyag is fellelhető. Van egy szerény dokumentációs értékű prédikáció- és imádság-gyűjtemény neves lelkészelődöktől, s a napjainkban megjelenő vallásos tárgyú művekből.

A könyvtár főként adományokból gyarapszik. Az elmúlt évek folyamán értékes könyvajándékok érkeztek különféle intézményektől és magánszemé-lyektől. Már 1999-ben könyvadomány érkezett a Magyar Tudományos Akadé-miától. 2002-ben a Pro Hungaris Értékközvetítő Alapítványtól, 2005-ben a Kőhalmi Református Egyháztól, az Illyés Közalapítvány elnökétől, Pomogáts Bélától és több ízben a Protestáns Szabadegyetemtől. Számos magánszemély gyarapította a tékát, a legértékesebb adományt, közel 7000 kötet  2010-ben érkezett az ismert váradi színész-házaspártól, F. Bathó Idától és Földes Lászlótól.
Nemrégiben készült el az elektronikus adatbázis, a könyvtár összes kötete szerepel a számítógépes nyilvántartásban.
Közel háromszázötven olvasó látogatja rendszeresen az intézményt, főleg gyerekek és nyugdíjasok. A református egyházközség könyvtárába bárki beiratkozhat, csak a személyi igazolványt kell felmutatni, tagsági díjat nem kell fizetnie. Könyveket kölcsönözni hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 8 és 16 óra, csütörtökön 10 és 18 óra között lehet.

Schönberg Éva
könyvtáros

Még több ebben a kategoriában: « Tevékenységek a gyülekezeti házban