Presbiteri továbbképző Fugyiban

2018. augusztus 23. 1402 Views

Közös gondok, közös remények

 

Hagyomány a Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközségben, hogy évente kétszer kihelyezett presbiteri gyűlést, továbbképzőt tartanak egy-egy vidéki gyülekezetben.

Ezzel a céllal jártak már Síterben, Köröskisjenőben, vagy a határon túli Berettyóújfaluban, Berekböszörményben. Szerda este (2013. március 6-án) pedig a Körös-partján épült Fugyi református templomába látogatott a mintegy harminc presbiter.

 

 A vendégek fogadására már korábban feljöttek az ottani gyülekezet presbiterei, lelkipásztoruk, Zsigmond Attila vezetésével. Nagy meglepetéssel tapasztalták a váradiak, milyen szépen és takarosan megépült, gyarapodott a fugyi egyházközség. A régi, omlatag, vizes falú parókiát tágas gyülekezeti házzá újították, ahol az istentiszteleten kívüli közösségi alkalmaikat gyerekek és felnőttek megtarthatják. A felépült új parókia teljesen bepucolva, az udvar díszburkolattal ellátva.

Amint a templomba beléptek a vendégek, ámulva csodálták az évszázadok rárakódott, avatatlan „pucolásától” megtisztított és helyreállított falakat, az Árpád-kori sajátos építészet minden jellemzőivel: ülőfülke és szentségtartó a falban, freskótöredék és korabeli felirat a vakolat alól kiszabadítva, a hármas tagozódású templombelső. A lelkipásztor Isten iránti hálával ismertette a felújítás minden részletét. Milyen gazdag lett a falu ezzel a középkori gyöngyszemmel!- nyugtázták az olasziak.

Az est folyamán igehirdetéssel szolgált Veres-Kovács Attila olaszi lelkipásztor, majd Tokár Sándor segédlelkésszel együtt vetített képes előadást tartottak a közös presbitériumnak a Bibliáról, azon belül is Mózes 5. Könyvéről. A továbbképző a fugyi presbitériummal eltöltött közös beszélgetéssel és szeretetvendégséggel zárult a gyülekezeti házban. Keresetlen szavakkal köszönte meg Stretea András olaszi főgondnok azt a kedvességet, mellyel a vendéglátók körülvették a váradiakat. Nagy lelki megelégedéssel tért haza az olaszi küldöttség, megerősödve abban a felismerésben, hogy az evangelizáció sajátos formája missziói erővel bír minden ilyen alkalommal.