Vasárnapi Üzenet 2018.02.25.

2018. november 07. 86 Views

Az igazi böjt

 A Biblia sok helyen beszél a böjtről. Azért fontos erről beszélni, és ezt megérteni, mert nem egy külső cselekedetről beszél ezeken a helyeken az Írás, hanem egy lelki magatartásról, ami közvetlen következménye az önzetlenségnek, más néven a szeretetnek.

Többféle böjtöt említ a Biblia. Jelentése minden esetben lemondást takar (lemondani arról, amit fontosnak tartunk mi magunk). Két ok miatt van erre szükségünk: hogy a helyes dolgokban meggyökerezve a szeretet útja legyen gondolataink alapja, és hogy ezzel bizonyíthassuk Istenhez való ragaszkodásunkat, a Tőle kapott szeretetet vagy a Neki mondott imáink komolyságát.

Ézsaiás könyvének 58. fejezete tárja elénk a legérthetőbben, hogy mi az Istennek tetsző (azért tetszik Neki, mert ez használ nekünk leginkább) magatartás a böjtben (lemondásban).

Így szóltak némely izraeliták az Istenhez imáikban: "Mért böjtölünk és Te nem nézed, gyötörjük lelkünket és Te nem tudod?"(Ézs.58,3). Isten így válaszol nekik: „Böjtöléstek napján kedvtelésteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok. Ímé perrel és versengéssel böjtöltök, és sújtotok a gazságnak öklével; nem úgy bőjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a magasságban. Hát ilyen a bőjt, a melyet én kedvelek?” (Ézs.58,3-5) Ezzel azt mondja ki Isten, hogy hiába mondanak le az ételről és a kényelemről, ha nem akarnak őszintén eleget tenni a szeretet törvényének. Isten azokat szólítja meg ezzel a kijelentésével, akik csak a lemondás látszatát keltik, és a lemondás csak külsőségekben mutatkozik meg náluk, és nem pedig a szívükben.

Így folytatja az Úr: „Hát nem ez-é a böjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad?... Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik... Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszűnsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni... feltámad a setétségben világosságod”. (Ézsa. 58:6-10) Isten elmondja, hogy mit ajánl a bűn sötétségében élő ember számára, és elmondja az ígéretet is, ami azokra érvényes, akik hallgatnak szavára.

Mindez egy Tőle jövő gyógyulási lehetőség, amit ha az ember alkalmaz saját életében, akkor gyógyulása gyorsan kivirágzik. De hogy ezek a tettek valóban őszinték és szívből valók legyenek, igényelnünk kell Isten segítségét, mert magunktól csak értéktelen külsőségeket tudunk bemutatni, mint a hamis böjtölők.                                   

  /Reformátusok Lapja/