Vasárnapi Üzenet 2018.02.04

2018. november 07. 65 Views

Legyen elég

        Elegem van abból, hogy kéretlenül és gyáva névtelenségbe burkolózva szektapropagáló szórólapokat dobáljanak a postaládánkba. Megint divatossá lett az ilyen fajta önkínálgatás. Ráadásul a legalantasabb módszerrel élnek az alpári szerzők. Úgy akarnak mindenek fölé emelkedni és tökéletesnek tűnni, hogy a keresztyénség történelmi múltját, hősies küzdelmét, menny felé mutató szolgálatát mocskolják be.

       Tűrhetetlen, hogy elemista ismereteket sem birtokló egyének, a nyomdatechnika legmodernebb felhasználásával - középkort meghazudtoló- sötétséget terjesszenek csillogóan színes oldalakon. Tudom, hogy sokan egyenesen a szemétkosárba dobják az ilyen küldeményt, azonban félős, hogy a tájékozatlanabb olvasókat megtévesztik. Mindig könnyebb a messziről érkezett embernek kifogástalannak és mindentudónak mutatkozni. Különösen akkor sikeres ez a szemfényvesztés, ha sok pénzzel lehet igazolni. Látnunk kell, hogy a keresztyén egyházak letámadásának korát éljük. Kétezer esztendős múltjában nem az első ilyen kezdeményezéssel van dolgunk, de ez a legagyafúrtabb. A digitalizált világban, ahol a műholdakról a hálószobába is belátni, a világ urainak kényelmetlen a keresztyén erkölcs. Meg akarnak szabadulni még az írmagjától is. A terv ápolói jól tudják, hogy az egészséges léleknek hit-igénye van, és ezt nem lehet durva tiltással, miként az ateisták tették, kioltani. Viszont a hit-igényt lehet mással kielégíteni, úgy, hogy a tömeg ne is vegye észre a külső beavatkozást. A hit kívánságát, az ósdinak kikiáltott keresztyén értékektől távolítani kell, és az új vallásokat kell támogatni a jelenkori ateizmusban. Az ilyen irányú jövő munkálói azért támogatnak minden új vallási kezdeményt, ha több ezren is vannak ezek, mert rájöttek arra, hogy közvetlen beavatkozás nélkül, és eredményesen ezek a leghatékonyabb eszközök. Figyeljük meg az új álvallásos társaságok támadási céljait. Megtámadják a keresztyén történelem nagy eseményeit. Azonban a kellő történelmi körülmények tisztázása nélkül eljutnak a végső következtetéshez, amely nem lehet más, mint a keresztyének lejáratása. Ennek egyenes következménye a felszólítás, mely szerint minden becsületes ember hagyja el felekezetét, gyülekezetét. Mivel a közösségi igényt ki kell elégíteni, ezért az ilyen felekezethagyóknak máris felajánlják a saját közösségüket. Mondják, hogy az ő makulátlan múltjuk, amely lehet csak néhány hónapos, biztonságot ad, de ennél többet is, biztos bejárást az üdv honába, azaz egyenesen Istennek is megparancsolhatják, hogy kik kerülhetnek az Ő királyi székéhez. Megtámadják a Bibliát. A világ legtöbb nyelvére lefordított, és legtöbbször kiadott könyvét egyre látványosabban módosítják. Néhány éve megmosolyogtató volt, hogy kihúztak részeket a Szentírásból saját elveik szeszélye szerint válogatva. Manapság a nyomdai lehetőségek kihasználásával már a saját szövegű bibliának nevezett írást terjesztik. Úgy igyekeznek, hogy társaságuk butácska tagjai ne is halljanak a Szentírás teljes szövegének története felől. Ne tudjanak az évezredes törekvésekről, amelyek nyomán most a leghitelesebb könyvben áll mindenki előtt Isten teremtő szava.

Elegünk kell legyen abból, hogy ilyen istengyalázó elemek a keresztyén emberek amúgy is nehéz életét megzavarják. Nem rágalmazhat büntetlenül senki sem egy olyan közösséget, amelyet Isten már kétezer éve tart fenn. Ha eddig úgy gondolkoztunk, hogy az igazságszolgáltatást ebben az ügyben is a mennyei bíróra bízzuk, itt az ideje, hogy legalább kemény ellenállással már most visszautasítsuk a keresztyéneket sértő támadásokat. Lényeges ez keresztyén önbecsülésünk megerősítése ügyében, valamint Istenünk iránti engedelmességünk dolgában. 

/ft. Csűry István püspök/