Vasárnapi Üzenet 2018.11.11.

2018. november 24. 608 Views

535 éve, 1483. november 10-én született Luther Márton

           „Paraszt vagyok, őseim is parasztok voltak igen kiterjedt rokonsággal.” – mondta egyszer Luther Márton az „Asztali beszélgetésekben”. A család eredeti neve Luder, csak később, a reformáció megindulása után változtatja nevét Lutherre. A Luther-házban szigorú takarékosság és vasfegyelem uralkodott. Az apa ugyancsak nem kímélte a pálcát a gyermekeitől.

A kisfiúnak már korán megmutatkozott rendkívüli szellemi képessége, úgyhogy apja elhatározta, a fiából urat nevel. A helyi latin iskola elvégzése után, Eisenachba küldi, ahol a Luder rokonság is élt. Hamarosan ő lesz az osztály legjobb tanulója. Tanárai nem győzték dicsérni: „Éles eszénél, csak szorgalma és becsületessége nagyobb.” A 17 esztendős diák eleven, vidám természetű, zenekedvelő fiú volt. Társaival – akkori szokás szerint – házról-házra járva, vallásos éneket énekelt, s illedelmesen megköszönte, ahol énekéért pénzt, vagy élelmet kapott. A vidámság hozzátartozott Márton lényéhez, de a derű tőszomszédságában ott fészkelt az öröklött melankólia, a töprengésre való hajlam is.

Egyszer, amikor a vakációról visszatérve Erfurt felé haladt, útja egy sűrű erdőn vitt keresztül. Hirtelen szörnyű vihar kerekedett, csak úgy zúgott a szél, zuhogott az eső, csattogott a villám. Halálos rémület szorította össze szívét: „Jaj Istenem végem van, itt kell elpusztulnom” – jajgatott kétségbeesve. Ebben a pillanatban a mellette lévő fába iszonyú csattanással becsapott a villám. Márton, térdre hullva így kiáltott fel: –„Szent Anna segíts, szerzetes leszek.

Alig hangzott el a fogadalom, megszűnt a vihar. Márton rögtön megbánta elhamarkodott fogadalmát. Mit fog mondani szigorú apjának. Biztosan kitagadja, ha megtudja, hogy Isten egyszerű szolgája akar lenni. Arra gondolt; mégsem lesz szerzetes, hiszen fogadalmát úgysem hallotta senki. De szíve mélyén megszólalt egy hang: – De én, a te Istened hallottam.

Nem törődött többé a fényes jövővel, nem félt apja haragjától sem. Istennek tett fogadalmához nem akart hűtlen lenni, 22 éves korában belépett az Augustinusról elnevezett koldulórendbe.