Vasárnapi Üzenet 2018.10.28.

2018. november 24. 647 Views

„Mert kegyelemből van a ti üdvösségetek a hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Nem a cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.

Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azokban járjunk.” Efézus 2,8-10.

REFORMÁTOROK

Kik voltak ők, a reformátorok?

Hősök, lázadók, vagy felforgatók,

Engedetlenek, kik nem hajtottak főt

Az egyházi tekintélyek előtt?

  

Új vallás hirdetői, új apostolok,

Forradalmárok, szabadságharcosok,

Kiknek lángszavára új hit született -

S minden régi pusztává, rommá lett?

 

Nem! Ők nem akartak új vallást, hitet,

Csak az egy Istennek hódoló szívet,

Felnyitni újra az ősi Bibliát

S híven tenni amit az Úr kívánt;

 

Visszahozni hitünk egére fényt,

Krisztust, a Megváltót, a Vigaszt, Reményt,

Hisz egyedül Ő, ki üdvösséget ad,

S Benne az élet forrása fakad.

 

Kik voltak hát a reformátorok?

Krisztusért küzdő, bátor harcosok,

Krisztusra tekintő hódoló szívek,

Kik visszahozták az ősi hitet.

/Mészáros Sándor/